ZJAZD CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

17 listopada 2018

 

 

PORADNIKI

 

 

Druhny i Druhowie delegaci

Komendantki i Komendanci Hufców

Członkowie Władz Chorągwi

 

Zapraszam na Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

który odbędzie się 17 listopada 2018 roku

w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34

rozpoczęcie obrad o godz. 10.oo

 

Zapraszam do zapoznania się:

 ze sprawozdaniami władz Chorągwi, które znajdują się w zakładce „SPRAWOZDANIA WŁADZ CHORĄGWI”

      oraz:

·         projektami uchwał

·         opinią GK ZHP o działalności Komendy Chorągwi Wielkopolskiej

·         opinią Komisji Rewizyjnej Chorągwi w sprawie działalności Komendy Chorągwi Wielkopolskiej

·         wnioskiem Komisji Rewizyjnej Chorągwi w sprawie absolutorium

 

       Czuwaj!

 

hm. Tomasz Kujaczyński

Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

- Co to jest zjazd chorągwi

- procedury zjazdu chorągwi

- słowniczek zjazdowy

- funkcyjni i komisje zjazdu

WYBORY DELEGATÓW

- zjazd nadzwyczajny Hufca

- dokumenty zjazdu Hufca

- wybrani delegaci w hufcach

- terminy zjazdów hufców

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO WŁADZ CHORĄGWI

- procedury zgłaszania kandydatów

SPRAWOZDANIA WŁADZ CHORĄGWI za okres 08.11.2014 – 17.11.2018

- sprawozdanie Komendanta i Komendy Chorągwi

- sprawozdanie Rady Chorągwi

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Chorągwi

- sprawozdanie Sądu Harcerskiego Chorągwi

OPINIE O DZIAŁALNOŚCI CHORĄGWI w okresie 07.11.2014 – 17.11.2018

- opinia GK ZHP

- opinia Komisji Rewizyjnej Chorągwi

- ocena realizacji uchwał i wniosków zjazdu Chorągwi – uchwała nr 15/III Rady Chorągwi

- wniosek Komisji Rewizyjnej Chorągwi w sprawie absolutorium

PROJEKTY DOKUMENTÓW NA ZJAZD CHORĄGWI

- porządek obrad

- regulamin obrad

- Strategia Rozwoju Chorągwi na lata 2019-2022

- projekty uchwał