DOKUMENTY KOMISJI REWIZYJNEJ

 

 

 

 

Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej ZHP - Uchwała nr 30/XXXVI/2013 Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP

 

 

Propozycje w sprawie rytmów pracy komisji rewizyjnych ZHP

 

 

Wytyczne CKR dla Chorągwianych i Hufcowych Komisji Rewizyjnych na rok 2014

 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Chorągwi - wzór

 

 

Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej Hufca - wzór

 

 

Tezy pomocnicze do sprawozdania z rocznej działalności Komisji Rewizyjnej Hufca

 

 

Wykaz  dokumentacji prowadzonej w Komisjach Rewizyjnych ZHP

Regulamin pracy Komisji Rewizyjnych ZHP

Arkusz wizytacyjny kształcenia

Arkusz wizytacyjny HAL/HAZ