PODSTAWOWE DOKUMENTY

 

 

 

 

Statut ZHP uchwalony przez XXXIX Zjazd ZHP w 2017 roku

 

 

Odpis Statutu ZHP potwierdzony przez sąd w dniu 24.10.2017r.

 

 

Krajowy Rejestr Sądowy z 11.05.2021r

 

 

Numer identyfikacyjny REGON

 

 

Numer identyfikacji podatkowej NIP

 

 

Sprawozdanie merytoryczne OPP za rok 2020

 

 

Sprawozdanie finansowe OPP za rok 2020

 

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2020

Uchwała Komisji Rewizyjnej Chorągwi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 (Uchwała 01/06/2021 z 12.06.2021)

Uchwała Komisji Rewizyjnej Chorągwi w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020 (Uchwała 03/06/2021 z 12.06.2021)

Uchwała Komisji Rewizyjnej i w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2020 (Uchwała 02/06/2021 z 12.06.2021)

Strategia Rozwoju Chorągwi Wielkopolskiej na lata 2019 - 2022

Licencja na międzynarodowe usługi autokarowe

 

 

Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki

 

 

 

 

Certyfikat gwarancji ubezpieczeniowej na usługi turystyczne 31.08.2021 – 30.08.2022

 

 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji producentów rolnych

 

 

Polisa PZU OC 15.01.2021r – 14.01.2022r. z dnia 08.01.2021

 

 

Polisa PZU OC 15.01.2022r – 14.01.2023r. z dnia 11.01.2022

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia OC

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW

 

 

Zmiany w ogólnych warunkach zbiorowego ubezpieczenia NNW

 

 

Ubezpieczenie NNW – informacje o produkcie ubezpieczeniowym