71. rocznica zamordowania Pierwszego Naczelnika „Szarych Szeregów”
hm. Floriana Marciniaka
Poznań – Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII

  21 lutego 2015 roku

 

W sobotnie popołudnie przy ładnej pogodzie w Muzeum Martyrologii Wielkopolan FORT VII w Poznaniu spotkali się członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów, seniorzy, harcerki i harcerze z jednostek Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w celu uczczenia 71. rocznicy zamordowania w obozie w Gross Rosen współzałożyciela i Pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów hm. Floriana Marciniaka oraz grupy wielkopolskich harcerzy.


W apelu uczestniczyła przedstawicielka Wojewody Wielkopolskiego, przedstawiciel Prezydenta Miasta Poznania, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów phm. Zenon Wechmann, Przewodniczący Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział Wielkopolska Druh Zbigniew Podeszwa, przedstawiciele rodziny Floriana Marciniaka oraz przedstawiciele władz Chorągwi: hm. Janusz Wolski – z-ca komendanta Chorągwi, hm. Marian Derda – członek Rady Chorągwi i hm. Dorota Schwarz-Wolska – członkini Sądu Harcerskiego Chorągwi.


Po odśpiewaniu Hymnu Harcerskiego odczytany został rozkaz Komendanta Chorągwi, a Druh Zbigniew Podeszwa przybliżył postać Mieczysława Kieliszewskiego – członka Szarych Szeregów, który był więziony w Forcie VII. Odczytano Apel Pamięci, podczas którego harcerze ustawiali przy Ścianie Śmierci zapalone znicze. Druh Kapelan Łukasz Konatowski odmówił Modlitwę za Poległych, a zebrani zaśpiewali Modlitwę Harcerską.

Na zakończenie pod Ścianą Śmierci złożone zostały wiązanki kwiatów.

Więcej zdjęć w galerii – zapraszamy