Jubilat – trzydziestolatek

Instruktorski Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej „Dziewiątacy

 z Poznania – Wildy  otrzymał proporzec.

Ujazd, 26 kwietnia 2015 roku

 

 

 

 

Fantastyczną wiosenną pogodą powitał Ujazd seniorów harcerskich, harcerzy i zaproszonych gości. Spotkanie tutaj wyznaczyli sobie Druhny i Druhowie z Instruktorskiego Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Dziewiątacy,  by wraz z przyjaciółmi  świętować perłowy jubileusz utworzenia Kręgu i uroczyste nadanie proporca. Na placu przed świetlicą witał przybywających członek Kręgu  harcmistrz Zygmunt Olszak, który na co dzień jest sołtysem Ujazdu.

Na polecenie pełniącego obowiązki komendanta Kręgu hm. Kazimierza Łukaszewicza, członkowie kręgu Jubilata, przedstawiciele Kręgów wraz ze swoimi komendantami z: Gniezna, Historycy z Poznania, Kiekrza, Konina, Leszna, Poznania-Jeżyce II, Słupcy, Szamotuł, Śmigla,  Trzemeszna, Wągrowca, drużyna zuchowa i harcerska z Grodziska Wielkopolskiego wraz z drużynowym pwd. Tomaszem Kałkiem, dzieci z Ujazdu,  goście stanęli na apelu.

 

 

     Prowadzący wydał komendę wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Został odczytany rozkaz Komendanta Hufca ZHP Poznań Wilda o mianowaniu do pełnienia obowiązków komendanta kręgu Dziewiątacy hm. Kazimierza Łukaszewicza i o nadaniu prawa noszenia Kręgowi proporca. Zabrzmiał hymn Związku Harcerstwa Polskiego. hm. Kazimierz Łukaszewicz  złożył raport Komendantowi Chorągwi Wielkopolskiej hm. Tomaszowi Kujaczyńskiemu o gotowości do realizacji programu uroczystej zbiórki.

    Na spotkanie przyjęli zaproszenia i przybyli: hm. Tomasz Kujaczyński - Komendant Chorągwi Wlkp. ZHP, hm. Magdalena Drótkowska - komendantka Hufca ZHP Śmigiel, phm. Łukasz Dorna - komendant Hufca ZHP Poznań Wilda, hm. Paweł Napieralski -Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej  i Seniorów a zarazem członek Kręgu, pan Mariusz Zgaiński - starosta Grodziski, pan Piotr Halasz - wójt

gminy Kamieniec,  hm. Ryszard Wosiński - były Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego a obecnie mieszkaniec Ujazdu , pani  Irena Ciomborowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 z Poznania, kierownictwo Nadleśnictwa Grodzisk z Nadleśniczym panem Andrzejem Ratajczakiem, Ojciec Joachim - franciszkanin, phm. Ewa  Łukaszewicz wykonawca i współfundatorka sztandaru, phm. Aleksandra  Zielińska-Lewandowska wnuczka hm. Tadeusza Zielińskiego komendanta IX Hufca Harcerzy w Poznaniu - Dębiecu w latach 1946-49 i IX Hufca Harcerstwa Poznań-Dębiec w latach 1956-58 . Gości bardzo serdecznie witał i przedstawiał seniorom harcmistrz Zygmunt Olszak prowadzący uroczystość.

Ceremoniał wręczania Proporca Kręgu poprzedziło uroczyste wbijanie gwoździ przez fundatorów sztandaru – Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, Komendanta Hufca Śmigiel, Naczelnika ZHP w latach 1981-1990, Przewodniczącego Wielkopolskiej Rady Starszyzny i Seniorów, Starostę Grodziska Wielkopolskiego, Wójta Kamieńca, Nadleśniczego Grodziska Wielkopolskiego, Fundatorkę i Wykonawcę Proporca, a w imieniu sołtysa gwóżdź wbijała Małgorzata Berdychowska, najdzielniejsza matka Ujazdu.  Serdeczne podziękowania każdemu z fundatorów składał hm. Paweł Napieralski.

Proporzec pocztowi sztandarowemu Kręgu wręczył Komendant Chorągwi w asyście Komendanta Hufca Poznań Wilda. hm. Tomasz Kujaczyński, Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w serdecznych słowach złożył gratulacje w związku z Jubileuszem i nadaniem proporca Kręgowi Dziewiątakaów  z Hufca Poznań Wilda.

     Komendant Chorągwi uhonorował  listem  gratulacyjnym od  Naczelnika  ZHP  hm. Małgorzaty  S i n i c y  hm. Zygmuntowi Olszaka i pwd. Floriana Jopka.

    Pan Starosta i Wójt pięknymi słowami wyrażali podziękowania, że w Ujeździe odbywa się ważna uroczystość harcerska i cieszyli się, że wraz z seniorami i harcerzami jest także miejscowe społeczeństwo.Ceremoniał wręczenia proporca zakończył wspólnie odśpiewany Hymn Skautów i Harcerzy Wielkopolskich Już lipa roztula…

Poczet z Proporcem Kręgu przeprowadził zuchów, harcerzy i instruktorów przed polowy ołtarz, gdzie odbyła się Msza święta w intencji seniorów i phm. Włodka Juskowiaka Komendanta Kręgu Dziewiątacy

przebywającego  w szpitalu. Podczas Mszy św. został poświęcony proporzec przez celebransa Ojca Joachima Franciszkanina z Woźnik. Śpiew podczas Mszy świętej  intonował hm. Bogusław Olejniczak, a czytania i modlitwę wiernych prowadziła hm. Urszula Sterczyńska.

    Zuchy i harcerze, zaproszeni przez hm. Ryszarda Wosińskiego, wraz ze swoimi opiekunami - drużynowym udali się do parku na ognisko harcerskie, pląsy i zabawi oraz bieg harcerski. Udział wzięła także grupa 22 dzieci i młodzieży z Ujazdu. W niedalekiej przyszłości będą zuchami i harcerzami. Oni też uczestniczyli w ognisku i grze terenowej przygotowanej przez pwd. Tomasza Kałka w pięknym,  starym zabytkowym parku przy ujazdowskim Pałacu.   

     Goście zostali obdarowani przez Jubilata - Instruktorski Krąg Dziewiątacy: folderkiem – Monografia Instruktorskiego Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Dziewiątaków Hufiec ZHP Poznań-Wilda wraz z okolicznościowym znaczkliem, folderkiem: Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów, pięknie wydanym folderkiem - nutami i tekstem Hymnu Skautów i Harcerzy Wielkopolskich Już lipa roztula…, folderkiem: o Pomniku „Harcerzom Wielkopolskim” poległym w walce o niepodległość 1918 -1920, folderkiem: - Na tropie Lokalnych Tajemnic, książką – „Historia harcerstwa wielkopolskiego„ Tom 4  napisaną przez Michała Najgrakowskiego Powojenna odbudowa harcerstwa  lata 1945 -1950 i folderkiem: Odeszli na wieczną wartę… „Dziewiątacy”.

     Jubilaci wraz ze swoimi gośćmi przeszli do świetlicy na obiad. Gospodarze zaserwowali barszcz, smacznie golonki i pyszne pikantnie przyrządzone mięsa, domowe ciasto, herbatę, kawę. Obiad przygotowały – mieszkanki Ujazdu, którym przewodniczył członek rady Sołeckiej Stanisław Hulalka.W małych grupkach przyjaciół przy wspólnym stole toczyła się dyskusja przerywana piosenkami, które rozpoczynał hm. Bogusław z Poznania, wtórując  na gitarze.

     Miłym zaskoczeniem było powitanie przez hm. Pawła Napieralskiego druha harcmistrza Czesława Łukowczyka - 94 letniego instruktora seniora byłej  9 Poznańskiej Drużyny Harcerzyim. Andrzeja Małkowskiego, członka Armii Krajowej i byłego drużynowego po 1945 roku, obecnie mieszkającego w Słupsku. Zaszczycił swą obecnością przyjaciół – Dziewiątaków na uroczystej zbiórce z okazji 30-lecia powstania Kręgu. W krótkich słowach hm. Paweł Napieralski przybliżył historię drużyny i historię powstania Kręgu. W sposób szczególny opowiadał  o najstarszy wiekiem „Dziewiątaku”. Komendanci zaproszonych Kręgów Seniorów z całej Wielkopolski uhonorowali, gratulacjami i dyplomami Szanownego Jubilata - Krąg Dziewiątaków wręczając hm. Kazimierzowi drobne upominki i przekazując serdeczne życzenia i pozdrowienia od swoich Kręgów.     

    Zabrał też głos były Naczelnik ZHP hm. Ryszard Wosiński, który serdecznie pozdrowił i w bardzo krótkiej wypowiedzi podziękował obecnym za to że trwają przy harcerstwie.

      Jeszcze wspólne rodzinne zdjęcie przed świetlicą w Ujeździe, wspólny krąg, pieśń pożegnalna, iskierka bratnich rąk, podziękowania dla gospodarzy, dla Ojca celebransa, dla Pań które przygotowały pyszny obiad i dla harcmistrza Zygmunta miłego sołtysa Ujazdu. Zapewnienie, że Krąg Dziewiątacy będzie się tu spotykał na kolejnych „wypadowych” zbiórkach.

hm. Władysław Szymański,
komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów ze Słupcy

Więcej zdjęć w galerii - zapraszamy