.

Zlot Starszyzny Harcerskiej i Seniorów Hufca ZHP Kalisz im ks. Stanisława Piotrowskiego

26 września Zlot 2014 na Stanicy "Grodzisko" w Szałem

 

 

Najpierw spotkania po latach, rozmowy, wspominki z obozów, rajdów, wycieczek przy pączku i kawie. Oficjalne otwarcie Zlotu nastąpiło na Apelu. Rozpoczęliśmy tradycyjnie od wprowadzenia sztandaru Hufca Kalisz oraz odśpiewania hymnu ZHP. Raport Komendantowi Hufca hm Maciejowi Ciszewskiemu w imieniu seniorów złożyła druhna hm Urszula Góral.

W Zlocie uczestniczyli poza seniorami i harcerzami starszymi również znamienici goście w osobach wiceprezydenta Miasta Kalisza Pana Jacka Konopki, Skarbnika Miasta Ireny Sawickiej, Naczelników Wydziału Spraw Społecznych Tomasza Rogozinskiego i Wydziału Edukacji Mariusza Witczaka.

W Zlocie uczestniczył Przewodniczący Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów w Wielkopolsce hm Paweł Napieralski .

Po przemówieniach wiceprezydenta i Pawła Napieralskiego wystąpiła druhna hm Jadwiga Kaźmierczak -Baszczyk i przedstawiła zadania przyjęte do realizacji w ramach projektu "Z historią w przyszłość".

Najważniejsze przed nami to napisanie Kalendarium Hufca ZHP Kalisz z okresu od 1946 do 2011roku.

Po apelu uraczyliśmy naszych zlotowiczów pyszną grochówką, a następnie zaprosiliśmy wszystkich na ognisko. Gawędę o najważniejszych symbolach w ZHP przeplataną piosenkami prowadziła druhna hm Urszula Góral. Pięknie spisała się Brać harcerska z drużyn kaliskich akompaniując Seniorom oraz wyśpiewała również własne ideały harcerskie. Tym samym udała się nam integracja przy ognisku młodzieży i seniorów.

Ognisko zakończono kręgiem i pieśnią "Bratnie słowo sobie dajem..."

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć w galerii - zapraszamy

 

 

 

Notatka ze Zlotu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów Hufca ZHP Kalisz

im ks S. Piotrowskiego, który odbył się 26-09 2014 r. na stanicy harcerskiej "Grodzisko" w Szałem.

                Każdy, kto jest lub był w ZHP wie, że harcerstwo bez względu na wiek i czas, to niezapomniana przygoda, która jeszcze po latach pięknieje. Już od wielu lat spotykamy się w gronie instruktorek-seniorek w Harcówce, czyli w siedzibie Komendy Hufca przy ul Legionów 42 i przywołujemy obszary pamięci o harcerskich przeżyciach. Wspominamy również tych z naszych szeregów, którzy odeszli na "wieczną wartę".

                W tych towarzysko-przyjacielskich pogawędkach pojawiła się pewna myśl ...,

czy wzorem harcerskich seniorów w innych hufcach (bo uczestniczyłyśmy w kilku seniorsko  - instruktorskich spotkaniach w Ostrowie Wlkp, w Wągrowcu, jutro jedziemy do Szamotuł) nie poszerzyć naszej działalności o sprawy merytoryczne -harcerskie. Spisałyśmy listę tych spraw i postanowiłyśmy sformalizować nasze przyjacielskie gawędy. I tak oto przyjęłyśmy nową nazwę naszego kręgu "Krąg Starszyzny Harcerskiej i Seniorów " Żurawie" przy Komendzie Hufca ZHP w Kaliszu. Nowa nazwa została zatwierdzona rozkazem przez Komendanta Hufca. Nazwałyśmy się Żurawie na cześć naszej druhny Wini czyli Mieczysławy Kulczyńskiej, z którą pełniłyśmy harcerską służbę, a ona często opowiadała nam o swoich harcerskich przygodach - tych jeszcze przedwojennych. Prowadziła wówczas drużynę Żurawie przy Szkole Powszechnej Nr 5 w Kaliszu. To także hołd żyjących instruktorów seniorów dla tych wszystkich , których już nie ma wśród nas.

                Jesteśmy zawsze, blisko, kiedy coś się dzieje w kaliskim harcerstwie. Pomagamy w imprezach zuchowych, rajdach harcerskich, przeglądach piosenki harcerskiej, uczestniczymy w Dniach Myśli Braterskiej.

Współpracujemy z Wielkopolską Radą Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów.

Zamieszczamy notatki o niektórych naszych działaniach w "Seniorze".

                Nasze najpoważniejsze wyzwanie, to opracowanie i wydanie drukiem Kalendarium Hufca Kalisz w okresie od 1946 do 2011. Pracują nad tym: hm Urszula Góral, hm Jadwiga Kaźmierczak - Baszczyk, hm Maria Jankowska i hm Sławomira Skurtys. Zwracamy się o pomoc do wszystkich seniorów, aby pomogli naszej pamięci, przekazali dokumenty. Tę powojenną historię pragniemy zadedykować dzisiejszym harcerzom, instruktorom i wychowawcom. Pracujemy w myśl hasła "Z historią w przyszłość" Pracę tę chcemy ukończyć do końca listopada bieżącego roku.

                Naszym celem jest również utworzenie pięknych więzi międzypokoleniowych, czego dowodem jest dzisiejszy zlot. Zapraszamy Was-Seniorów do przystąpienia do naszego Kręgu i wspólnego działania, bowiem mimo trwałych śladów osobistych przeżyć z harcerskiego kręgu, to przecież warto również w dokumentować barwy minionych lat

                Niech słowa z pieśni pożegnalnej przy ognisku "Nie zgaśnie tej przyjaźni żar, co połączyła nas" towarzyszą nam przez resztę życia.

 

(Z przemówienia hm Jadwigi Kaźmierczak - Baszczyk na zlocie)