Zbiórka Wspólnoty Skulskiej

Konin, 26 kwietnia 2014 roku

 

 

 

 

      68 przedstawicieli z 26 Harcerskich Kręgów Seniorów należących do Wspólnoty Skulskiej spotykało się na uroczystej zbiórce.

     Miłe harcerskie powitania, pozdrowienia, szczere uściski rąk, zapytania o zdrowie, o rodzinę, wnuków i przyjaciół z harcerskich szlaków, towarzyszyły przybywającym instruktorom seniorom z Poznania, Leszna, Lubonia,  Wrześni, Gniezna, Mogilna, Trzemeszna, Janowca Wielkopolskiego, Słupcy (reprezentowali Krąg Seniorów ZHP hm. Władysław Szymański i hm. Eugeniusz Krajewski), Wągrowca, Ostrowa Wielkopolskiego, Kiekrza, Inowrocławia, Konina, Skulska  w gościnne progi Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie.

    

Zbiórkę prowadził druh Paweł Napieralski – od niedawna zastępca Komendanta Wspólnoty Skulskiej.

     Po odśpiewaniu Hymnu Harcerskiego hm. Paweł powitał hm. Michała Kałużnego Komendanta Hufca ZHP Konin, komendantów i przedstawicieli Kręgów należących do Wspólnoty.

     Najserdeczniejsze życzenia obecnym złożyła komendantka Wspólnoty phm. Iwona Milas prosząc, by te życzenia przekazać wszystkim członkom Wspólnoty Skulskiej ZHP i poprosiła o prowadzenie zbiórki hm. Pawła Napieralskiego.

     Gospodarze przygotowali wielkanocne „jajeczko”, którym tradycyjnie i świątecznie zebrani podzielili się składając sobie najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

      Wiodącym tematem zbiórki była organizacja Dnia Skupienia Wspólnoty, który w tym roku przypada w pierwszą sobotę czerwca. Wcześniej Komendanci Kręgów otrzymali propozycje organizacji XVIII Patronalne Dnia Skupienia 2014. Dokument precyzyjnie określił zadania dla poszczególnych Kręgów. Hm. Paweł niektóre zadania wynikające z tego dokumentu omówił szczegółowo i przedstawił scenariusz XVIII Patronalnego Dnia Skupienia w Sanktuarium w Skulsku.

     W tym szczególnym dniu, jak co roku, zostaną odsłonięte kolejne tabliczki epitafijne poświęcone pamięci zmarłych harcerzy i instruktorów. Imienny spis przedstawiła hm. Halina Smól-Bor, poprzedziła swoją wypowiedź częściowym przypomnieniem regulaminu, który Kapituła skrupulatnie przestrzega przy ocenie wniosków składanych z prośbą o umieszczenie tabliczek epitafijnych. W tym roku w Mauzoleum Pamięci Harcerskiej zostanie umieszczonych 21 tabliczek epitafijnych i jeden portret kapelana harcerskiego. Wśród tabliczek epitafijnych będzie też tabliczka o śp. podharcmistrzu Antonim Dobersztynie ze Słupcy – zasłużonym harcerskim instruktorze, jaworzniku. Uzupełniono skład Kapituły o nowego członka pwd. Ryszarda Fredryka z Mogilna.

     Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok działalności Wspólnoty Skulskiej, w imieniu Komisji Rewizyjnej, przedstawiła pwd. Teresa Szrajbrowska – przewodnicząca Komisji. Zebrani w pełni zaakceptowali i przyjęli do wiadomości sprawozdanie. Uzupełniono skład osobowy Komisji. Nowym członkiem został hm. Eugeniusz Krajewski z HKS ze Słupcy.

     Przyjęto do Wspólnoty Skulskiej nowy Krąg Seniorek ZHP z Bydgoszczy - „Wędrowniczki po Zachodnim Stoku” im. Olgi i Andrzeja Małkowskich.

     Gospodarze przygotowali kawę, smaczne ciasto oraz obiad. Miły dyżur na zbiórce pełnili harcerze wędrownicy z Konina. Podczas obrad brzmiały harcerskie piosenki intonowane przez seniorów z Poznania z  Kręgu Wiarusów. Instruktorski krąg i Bratnie słowo… i iskierka pozakazywana z rąk do rąk zakończyły zbiórkę.

 

Opracował: hm. Władysław Szymański - komendant HKS ze Słupcy

 

Postscriptum

     W godzinach południowych na zaproszenie władz Hufca ZHP Konin Seniorzy uczestniczyli wraz z zuchami, harcerzami, wędrownikami instruktorami i starszyzną i seniorami harcerskimi z Konina w Mszy Świętej w intencji śp. Jadwigi Chalasz, byłej Komendantki Wspólnoty Skulskiej im. Antoniego Bogdańskiego. Mszę Św. Celebrował długoletni proboszcz z parafii św. Wawrzyńca w Słupcy ks. Wojciech Kochański.

     Oddali także hołd na cmentarzu konińskim przy grobie śp. druhny Jadzi podczas bardzo uroczystego odsłonięcia krzyża harcerskiego na mogile Komendantki, a także wzięli udział w spotkaniu pokoleń, które odbyło się po uroczystościach odsłonięcia krzyża.

     W dniu tym delegacja seniorów z hufca Konin i ze Słupcy złożyła wiązankę i zapaliła znicze na grobie byłego długoletniego Komendanta Wspólnoty Skulskiej druha Janusza Szymczaka.

 

Więcej zdjęć w galerii - zapraszamy