Rajd „Szlakami utrwalania pamięci Powstańców Wielkopolskich”

Ziemia Pilska    12 – 13 kwietnia 2014

gospodarz – Hufiec Piła

 

 

Rajd odbył się w terminie 12-13 kwietnia 2014 roku na Ziemi Pilskiej. Męta rajdu było Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu ul. St. Staszica 46.

W rajdzie brało udział 214 uczestników, w tym członkowie 7 drużyn ocenianych  w formie konkursów.

Komendantem rajdu był phm. Leszek Ćwikła, komendantką tras dh. Agnieszka Tyczkowska-Machała, kwatermistrzem dh. Magdalena Dembska.

Celem rajdu było:

-        popularyzacja turystyki pieszej,

-        poznawanie historii Powstania Wielkopolskiego na terenie powiatu pilskiego,

-        odwiedzanie miejsc pamięci ( pomniki, obeliska, groby),

-        zdobywanie odznaki „Harcerska Służba Wielkopolsce”,

-        poznawanie piękna przyrody i atrakcji turystycznych powiatu pilskiego.

Drużyny na trasy rajdu wyruszyły z pilskiego dworca kolejowego PKP do Kaliny, a następnie przez Byszki i inne miejscowości do Ujścia. W trakcie marszu drużyny zapalały znicze pod obeliskiem w Byszkach upamiętniających poległych Wielkopolskich Powstańców.

Uczestnicy zostali zakwaterowani w salach lekcyjnych Gimnazjum przygotowanych przez 18 Drużynę Starszoharcerską z Ujścia.

Po obiedzie odbyła się gra miejska, śladami Powstania Wielkopolskiego w Ujściu. Każda drużyna wyruszała na trasę z opiekunem, posiadały odpowiednie wyposażenie (mapę trasy, kompas, apteczkę itp.). Poruszały się po Ujściu i okolicy prz pomocy mapy, docierały na określone punkty zaznaczone na mapie. Na punktach musiały wykazać się wiadomościami, oraz spostrzegawością. Wszystko było punktowane na specjalnie przygotowanej karcie startowej.

Wieczorem odbył się guiz, który był także punktowany. Pytania były z gry miejskiej, która odbyła się po południu. Startowała 1 osoba z drużyny, ale mogła korzystać z podpowiedzi i pomocy swojej drużyny. Oczywiście był na udzielenie odpowiedzi określony limit czasowy. Oceniali instruktorzy, którzy nie byli związani z drużynami ( pytania, odpowiedzi, punktacja w załączeniu).

Odbył się także kominek. Podczas kominka harcerze z 28 Drużyny Harcerskiej im. A. Zawadzkiej, harcerze z 7 Drużyny Harcerskiej im. Lotników Polskich, oraz z 6 Drużyny Harcerskiej „ Sokoły ”im. Franciszka Muracha z Wyrzyska złożyli przyrzeczenie harcerskie, na którym byli obecni ich rodzice. Rodzice razem z dziećmi przeżywali obrzędowy ceremoniał składanego przyrzeczenia. 6 Drużyna Harcerska „ Sokoły ” im. Fr. Muracha z Wyrzyska podzieliła się wiadomościami o swoim bohaterze drużyny, który był  Powstaniec Wielkopolski Franciszek Murach. Kominek zakończył się wspólnym kręgiem i piosenką „ Bratnie słowo....”. Po kominku wszyscy udali się nocny odpoczynek.

W niedzielę po śniadaniu odbyła się gra harcerska. Harcerze także poruszali się przy pomocy mapy. Pytania obejmowały wiedzę harcerską, skautową, prawo harcerskie, symbolikę harcerską i znajomość historii Ujścia i okolicy. Każdy mógł się sprawdzić.

Po obiedzie odbył się uroczysty apel, podczas którego zostały wręczone nagrody, dyplomy i wyróżnienia. W trakcie trwania apelu delegacja uczestników rajdu złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod Pomnikiem Upamiętniającym Poległych Powstańców Wielkopolskich z Ujścia i okolic.

W apelu brali udział zaproszeni goście: Burmistrz Ujścia Henryk Kazana, Dyrektor Ujskiego Domu Kultury Estera Serówka, Dyrektor Gimnazjum, z-ca Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w Poznaniu hm. Janusz Wolski.

Wyniki klasyfikacji końcowej:

I miejsce – 28 DH im. A. Zawadzkiej

       -18 DH im. T. Zawadzkiego

II miejsce – 4 GZ „Leśna Brać”

III miejsce  - 6 DH „Sokoły” im. Fr. Muracha

IV miejsce – 7 DH im. Lotników Polskich

V miejsce – 11 GZ „Antka Cwaniaka” z Białośliwia

18 Drużyna Starszoharcerska z Ujścia otrzymała podziękowanie za przygotowanie rajdu pod względem organizacyjnym i programowym.

 

Wszyscy wrócili do domów trochę zmęczeni, ale bardzo zadowoleni i szczęśliwi. Atmosfera była wspaniała, uczestnicy rajdu uzyskali wiele wiadomości o Powstaniu Wielkopolskim, atrakcjach turystycznych powiatu pilskiego, oraz poznali piękno Ujścia i okolic.

 

zdjęcia z zakończenia rajdu     film z rajdu