.

NARADA KOMENDANTÓW HUFCÓW,

INSTRUKTORÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA PROGRAM

I WIZERUNEK W HUFCACH

Będlewo 19 – 20 grudnia 2014 roku

.

 

W Pałacu w Będlewie w piątek wieczorem rozpoczęło się spotkanie Komendantów Hufców, instruktorów odpowiedzialnych za program i wizerunek.

Komendant Chorągwi hm. Tomasz Kujaczyński, po raz pierwszy występujący w tej roli na spotkaniu z Komendantami Hufców, przedstawił plany organizacyjne Komendy Chorągwi, strukturę organizacyjną oraz podział obowiązków w Komendzie. Sprawy organizacyjne przedstawił hm. Janusz Wolski – z-ca komendanta, a sprawy finansowe hm. Wieńczysław Celer – z-ca komendanta skarbnik.

Późnym wieczorem uczestnicy spotkali się na uroczystej świątecznej kolacji, podzielili się opłatkiem i złożyli życzenia.

W sobotę po śniadaniu rozpoczęły się zajęcia w trzech grupach:
- komendanci hufców – omawiano sprawy Ewidencji ZHP, przybliżono Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – zajęcia prowadziła pani Sylwia Wójcik -  Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim.

Program Grantowy Fundusz Inicjatyw obywatelskich przybliżyła Katarzyna Sulejewska ze Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP. Z programowcami zajęcia prowadziła hm. Karolina Okuniewska zastępczyni Komendanta Chorągwi, a sprawy wizerunku hm. Maciej Siwiński – członek Komedy Chorągwi.

Zobacz galerię