70. rocznica zamordowania hm. Floriana Marciniaka

Pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów

22 lutego 2014 roku

 

Tradycyjnie już w lutym każdego roku harcerze Chorągwi Wielkopolskiej spotykają się na terenie Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII w Poznaniu dla uczczenia pamięci Pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów hm. Floriana Marciniaka, który w czasie II wojny wraz z grupą instruktorów był tutaj więziony, a następnie przewieziony do Gross Rosen, gdzie został zamordowany.

Apel rozpoczął się odśpiewaniem Hymnu Harcerskiego. Odczytany został rozkaz Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, Przewodniczący Stowarzyszenia Szare Szeregi Oddział Wielkopolska Druh Zbigniew Podeszwa przybliżył sylwetkę przybocznego hm. Floriana Marciniaka w 21 PDH Druha Władysława Cieplaka ps. „Miłek”. Kapelan Chorągwi Wielkopolskiej ks. Łukasz Konatowski poprowadził modlitwę za poległych członków Szarych Szeregów, którzy nie wahali się w obronie Ojczyzny złożyć największej ofiary, to jest swojej krwi i życia.  

Po odczytaniu Apelu Pamięci, delegacje harcerskie i goście złożyli kwiaty pod Ścianą Śmierci.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Chorągwi Wielkopolskiej hm. Grzegorz Olejniczak złożył wszystkim życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

Apel zakończył się odśpiewaniem Pieśni Chorągwi „Już lipa roztula…”

W apelu uczestniczyli:

członkowie Stowarzyszenia Szare Szeregi Oddział Wielkopolska

przdstawiciele władz samorzadowych województwa wielkopolskiego i Miasta Poznania – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowski, Przewodniczącydy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania Jan Chudobiecki

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Kombatantów phm. Zenon Wechmann

Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa hm. Ryszard Wosiński

delegacja harcerzy ZHR

Wladze Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

reprezentacje Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów

harcerski i harcerze z Hufców: Gniezno, Poznań Grunwald, Poznań Rejon, Poznań Nowe Miasto

 

 

Więcej zdjęć w galerii - zapraszamy