.

 

 

 

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Oborniki

Oborniki 25 stycznia 2013 roku

 

 

 

 

W piątek 25 stycznia 2013 roku w godzinach wieczornych odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Oborniki. Zwołany został w celu wyboru Komendanta i Komendy Hufca, w związku ze złożoną rezygnacją przez dotychczasową Komendantkę pwd. Małgorzatę Wiśniewską.
Wybory nadzorowała hm. Grażyna Urbaniak, jako Pełnomocnik Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. W Zajeździe uczestniczył również z-ca Komendanta Chorągwi hm. Janusz Wolski.

Na funkcję Komendanta zgłoszonych zostało dwóch kandydatów: pkm. Krzysztof Chodziak i pwd. Piotr Protasewicz.

Zebrani na Zjeździe zadecydowali w głosowaniu tajnym, że funkcję Komendanta Hufca Oborniki powierzą pwd. Piotrowi Protasewiczowi.

Na wniosek Komendanta Zjazd wybrał Komendę Hufca w składzie:
- pwd. Małgorzata Wiśniewska – zastępczyni Komendanta ds. programowych
- dh Patrycja Dolata – skarbnik
- phm. Zdzisław Wróblewski – członek komendy
Po ostrej dyskusji dot. funkcjonowania Hufca oraz współpracy instruktorów Zjazd zakończono kręgiem.

opracowanie i zdjęcia: hm.J.Wolski

 

zapraszamy do galerii