.

 

 

Zbiórka Komendantek i Komendantów Hufców Chorągwi Wielkopolskiej

6 kwietnia 2013 roku

 

 

6 kwietnia 2013 roku w UNILEVER Polska odbyła się okresowa zbiórka Komendantek i Komendantów Hufców. W zbiórce wzięło udział 31 Komendantów Hufców, członkowie Komendy Chorągwi, przedstawiciele zespołów chorągwianych. oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego, Unilever Polska oraz głównej Kwatery ZHP (hm. Małgorzata Sinica – Naczelniczka ZHP, hm. Krzysztof Będziński -Z-ca Naczelniczki, hm. Zbigniew Standar – Przewodniczący ZCKR)

Komendant Chorągwi hm. Jarosław Rura przedstawił nową propozycję programową :Szlakami Powstania Wielkopolskiego”, wspieraną finansowo przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – zapoznaj się tutaj. Przedstawił również postępy przy remoncie Pomnika Harcerskiego na Malcie - zobacz galerię

Pan Krzysztof Jaroszy – Doradca Wojewody Wielkopolskiego – przedstawił informację Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej dot. przejścia na odbiór cyfrowy programów telewizyjnych.

Zespoły chorągwiane zaprezentowały swoje projekty kształceniowe i programowe na rok 2013.

Z-ca Komendanta Chorągwi hm. Janusz Wolski omówił Arkusz Analizy Hufca, działania Ewidencji ZHP, przygotowania do XXXVIII Zjazdu ZHP – zwołanie Zbiórek Wyborczych i wybór delegatów, przygotowania do Zjazdów Sprawozdawczych Hufców.

Skarbnik Chorągwi hm. Wieńczysław Celer omówił sprawy finansowe Chorągwi.

W przerwie przedstawiciele UNILEVER Polska – Dorota Kania i Mirosław Szejkowski – zaprezentowali produkty firmy, Harcerską Książkę Kucharską oraz dokonali prezentacji przygotowania posiłków z wykorzystaniem własnych produktów. Po prezentacji była degustacja przygotowanych potraw.

Po przerwie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Władz naczelnych ZHP. Naczelniczka przedstawiła projekt  Ustawy o Harcerstwie, jaki jest przygotowywany. Odpowiedziała na wiele nurtujących problemów, które przedstawili Komendanci Hufców.

Zbiórkę zakończono harcerskim kręgiem.

 

 

 

 

zapraszamy do galerii