.

 

 

69. rocznica śmierci hm. Floriana Marciniaka

Poznań – Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i AK – 23 lutego 2013 roku

 

 

W mroźną sobotę 23 lutego przedstawiciele Szarych Szeregów, kombatanci, instruktorzy i harcerze Chorągwi Wielkopolskiej spotkali się przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i AK w Poznaniu żeby uczcić 69. rocznicę śmierci twórcy i pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów.

Po odśpiewaniu Hymnu Harcerskiego odczytano rozkaz Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Druh Zygmunt Podeszwa – Przewodniczący Stowarzyszenia „Szare Szeregi” w Poznaniu, odbył się Apel Pamięci, kapelan Chorągwi ks. hm. Paweł Kujawa wspólnie z uczestnikami modlił się za członków Szarych Szeregów.

Po modlitwie kwiaty pod Pomnikiem złożyli: delegacie Stowarzyszenia „Szare Szeregi”, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, Naczelniczka ZHP i Komendant Chorągwi Wielkopolskiej, Komendant Hufca Poznań Rejon im. Szarych Szeregów, delegacje środowisk harcerskich.

 

zapraszamy do galerii