.

 

 

Rejonowa zbiórka delegatów na XXXVII Zjazd ZHP

Poznań – UAM – 18 lutego 2012 roku

 

 

 

 

W sobotę 18 lutego w Małej Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica, z-ca Naczelnika hm. Krzysztof

Budziński oraz przedstawicielka Komisji Statutowej spotkali się z delegatami na

Zjazd ZHP.  Omawiano poszczególny bloki złożonych propozycji zmian. Delegaci

zgłaszali swoje uwagi i opinie.

Z naszej Chorągwi w spotkaniu wzięli udział: Janusz Sibiński, Andrzej Walusiak,

Michał Kałużny, Rafał Socha, Janusz Wolski, Zbigniew Standar, Jarosław Rura.

 

zapraszamy do galerii