.

 

 

68. rocznica śmierci hm. Floriana Marciniaka

Poznań – Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII – 26 lutego 2012 roku

 

 

W słoneczną niedzielę na terenie Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII harcerze, instruktorzy i seniorzy z Szarych Szeregów uczcili 68. rocznicę zamordowania I Naczelnika Szarych Szeregów hm. Floriana Marciniaka.
Po odśpiewaniu Hymny ZHP i odczytaniu Rozkazu Specjalnego Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP Postać Floriana Marciniaka przybliżył uczestnikom uroczystości hm. Tadeusz Kwiatkowski – komendanta kręgu Szarych Szeregów. Następnie odczytano Apel Pamięci, a harcerze roznosili znicze w różne miejsca Fortu VII, m.in. pod Ścianę Śmierci, Schody Śmierci i tablicę upamiętniającą Floriana Marciniaka. Kapelan Chorągwi Wielkopolskiej ZHP wspólnie z zebranymi pomodlił się w intencji Floriana Marciniaka i pomordowanych w Forcie VII, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Ścianą Śmierci.

Po zakończeniu uroczystości harcerze zwiedzili wystawy w Muzeum Martyrologii Wielkopolan.

W uroczystości wzięli udział zuchy i harcerze z Hufca Poznań Rejon, seniorzy z Kręgu Szarych Szeregów, przedstawiciele rodziny Floriana Marciniaka, delegacje z hufców Miasta Poznania, władze Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

 

zapraszamy do galerii