.

 

HARCERSKA WYSTAWA HUFCA ZHP KALISZ

„Przygoda, wychowanie, rodzina – nasza przyszłość”

10 – 25 listopada 2011 roku

 

 

 

Od 10 do 25 listopada 2011 roku na Głównym Rynku w Kaliszu można było obejrzeć wystawę zatytułowaną „Przygoda, wychowanie, rodzina – nasza przyszłość”, która została przygotowana przez Komendę Hufca ZHP w Kaliszu. „Tradycja, wyzwanie, przygoda, gra, przyjaźń, rodzina, służba, radość” – to słowa-klucze, które zachęcają zwiedzających do bliższego zapoznania się z ekspozycją. Składają się na nią fotografie pokazujące na jedenastu planszach różne oblicza harcerstwa. To dobra okazja do spojrzenia na współczesne harcerstwo, a także przywołania wspomnieć z własnej działalności pod znakiem lilijki.

Organizatorzy wystawy podkreślają, że jej celem jest jednak przede wszystkim podkreślenie poprzez przedstawione zdjęcia tych wartości, jakie kształtowane są od pokoleń w młodych ludziach uczestniczących w harcerskiej działalności. Świat wartości, norm i określonych zasad, umiejętność współdziałania w zespole, gotowość do niesienia pomocy innym to oferta, jaką także współcześnie składa harcerstwo. Jest to oferta adresowana nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również do dorosłych, czy wręcz do całego społeczeństwa. Bowiem jak piszą autorzy we wstępie do wystawy „harcerstwo to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery, zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Jest szkołą liderów młodzieżowych, animatorów kultury, organizatorów turystyki i wypoczynku, promotorów zdrowia, ludzi aktywnych i gotowych do podejmowania wyzwań”.

Wystawa jest częścią projektu realizowanego przez Hufiec ZHP we współpracy z Urzędem Miejskim w Kaliszu. Jej otwarcia dokonali: wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Kalisza Barbara Wrzesińska, przewodniczący Rady Przyjaciół Harcerstwa Ryszard Bieniecki oraz Mirosław Jurek i Maciej Ciszewski – były i obecny komendant Hufca ZHP. Autorką warstwy plastycznej jest kaliska instruktorka Natalia Czarcińska.

Opracowanie: hm. J.Sibiński

zapraszamy do galerii