.

 

 

Wybory w Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej

Poznań, 02 marca 2011 roku

 

 

Przewodniczący Komisji hm. Marian Pietrzykowski po powitaniu uczestników zbiórki, przywołał w pamięci  zmarłych Druhów i Druhny - byłych członków Komisji, prosząc o uczczenie Ich pamięci  minutą milczenia. Następnie omówił program  i cel zbiórki.

 

O odczytanie sprawozdania przewodniczącego Komisji zawierającego  informacje z 11. lat działalności ( 20 luty 2000r. – 02 marca 2011r.), poproszono druha hm. Janusza Wolskiego. Na zakończenie odczytywania głos zabrał druh hm. Marian Pietrzykowski. Poinformował oficjalnie, że w wyborach nie będzie kandydował na funkcję przewodniczącego.

Po tej informacji złożył serdeczne podziękowanie wszystkim członkom za pracę i osiągnięcia Komisji. W szczególny sposób podziękował Komendantowi hm. Jarosławowi Rurze, a na Jego ręce personelowi Komendy – za życzliwość i pomoc w realizacji zadań Komisji; prof. dr  hab. hm. Zbigniewowi Pilarczykowi – za dzielenie się doświadczeniem i merytoryczny wkład w pracach Komisji, za pomoc i współpracę, za przyjaźń i wyrozumiałość; hm. Januszowi Wolskiemu – za wieloletnie współdziałanie i udzielaną pomoc,  rady, w tym cierpliwe wpajanie „abecadła” sztuki komputerowej; hm. Kazimierzowi Kwiatkowskiemu, a na Jego ręce Członkom Szarych Szeregów –za współpracę i wspólne przedsięwzięcia. Oddzielne  podziękowanie przekazał Naczelnictwu ZHP - Muzeum Harcerstwa w Warszawie.

Następnie  Komendant Chorągwi hm. Jarosław Rura, w serdecznych słowach podziękował hm. Marianowi Pietrzykowskiemu za wieloletnią służbę i kierowanie pracami Komisji, która przez cały czas wzorowo wypełniała obowiązki i zasłużenie była wysoko oceniana przez władze Komendy Chorągwi i Naczelnictwo ZHP. Wręczając Druhowi Marianowi list okolicznościowy (wszyscy wstali z miejsc).podziękował za wkład pracy i działalność w Komisji , jej osiągnięcia i długotrwałą przynależność do ZHP. Wręczył też etui z okolicznościowymi 2 zł i 10 zł, wydanymi z okazji 100. lat ZHP, - z inicjatywy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

Następnie hm. Jarosław Rura odczytał skierowaną przez członków Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP do niego  „Uchwałę nr 1/ 2011 z dnia 02.03.2011r. z wnioskiem o mianowanie dh hm. Mariana Pietrzykowskiego „Honorowym Przewodniczącym  Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP”. Oświadczył, że wniosek Komisji - w uznaniu zasług -  zatwierdza  i pogratulował Druhowi Marianowi (mianowanie  w rozkazie Komendanta Chorągwi  nr L.3/2011 z dnia 31 marca 2011r).

Członkowie Komisji Historycznej wręczyli druhowi Marianowi kwiaty, okolicznościowe listy, metaloplastykę orła z Ratusza poznańskiego ( wyk. przez art. plastyka ćwika Mariana Grześkowiaka), składano indywidualne życzenia.                           Przystąpiono do wyboru nowego przewodniczącego Komisji Historycznej. Przewodniczący zbiórki hm. Marian Pietrzykowski poprosił o zgłaszanie kandydatów . Zgłoszono tylko nazwisko hm. Ryszarda Dubisza, który wyraził  zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania nowym przewodniczącym                Komisji Historycznej wybrano hm. Ryszarda Dubisza.  Hm. Marian Pietrzykowski pogratulował wyboru i  przekazał jemu dalsze przewodnictwo zbiórki.

Nowo powołany przewodniczący podziękował  za wybór i poinformował, że część II  - zbiórki sprawozdawczo – wyborczej, dotycząca wyboru prezydium Komisji  Historycznej Chorągwi, odbędzie się w dniu  18 marca 2011r. Zbiórkę zakończono w kręgu harcerskim.

 

 

zapraszamy do galerii