.

 

 

Posiedzenie Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

18 grudnia 2011 roku

 

 

18 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Ze względu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok miało charakter uroczysty. Na zaproszenie przewodniczącego w posiedzeniu uczestniczyli:

członkowie Władz naczelnych: wiceprzewodniczący ZHP hm. Rafał Socha, przewodniczący CKR hm. Zbigniew Standar, wiceprzewodnicząca NSH hm. Janina Nowaczyk, członkowie Rady Naczelnej hm. Gabriela Jaskulska, phm. Piotr Paterek,

członkowie Władz Chorągwi: komendant hm. Jarosław Rura, skarbnik hm. Wieńczysław Celer, zastępca hm. Janusz Wolski, przewodniczący ChSH hm. Grzegorz Owczarzak, wiceprzewodniczący ChKR hm. Jacek Kołodziej

zaproszeni goście: przewodniczący RPH hm. Ryszard Wosiński, kapelan Chorągwi hm. Paweł Kujawa

Podczas posiedzenia omówiono przebieg kampanii wyborczej w Hufcach, rozpatrzono odwołania, wybrano firmę, która przeprowadzi audyt za rok 2011, zapoznano się z przebiegiem Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP. Następnie dyskutowano nad obecną sytuacją Chorągwi i całego ZHP.

 

Opracowanie, zdjęcia: hm. J.Wolski

 

zapraszamy do galerii