.

 

 

67. rocznica śmierci hm. Floriana Marciniaka

Poznań – Fort VII – 19 lutego 2011 roku

 

 

W Forcie VII w Poznaniu rodzina i harcerze uczcili pamięć Floriana Marciniaka - twórcy i naczelnika Szarych Szeregów. W 1943 roku Gestapo więziło go w tym miejscu, w celi 66.

Marciniak zginął rok później, w lutym w obozie w Gross-Rosen. Nieznana jest dokładna data śmierci, ale przypuszczalnie był to 20 lutego. Co roku, w tym czasie, Wielkopolska Chorągiew ZHP obchodzi Dzień Pamięci.

Symboliczne prochy Naczelnika jesienią ubiegłego roku złożono w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu. O uhonorowanie Floriana Marciniaka zabiegali seniorzy harcerscy z Kręgu Szarych Szeregów. "To jeden z największych synów tej ziemi"- mówił wtedy druh Kazimierz Kwiatkowski, który szczególnie zaangażował się w to przedsięwzięcie. W sobotę po południu zgomadzeni w Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII podczas uroczystego apelu, przypomnieli postać harcmistrza Marciniaka, a także 23 instruktorów harcerskich zamordowanych w obozie koncentracyjnym w Gross-Rosen.

Twórca Szarych Szeregów urodził się w 1915 r. we wsi Gorzyce koło Czempinia. Ukończył Państwowe Gimnazjum im. Jana Kantego w Poznaniu, dziś III Liceum Ogólnokształcące. Później studiował prawo na poznańskim Uniwersytecie. Od najwcześniejszych lat należał do harcerstwa. Latem 1939 r. był z grupą instruktorów na wycieczce we Francji, do kraju wrócił jednym z ostatnich pociągów. Pracował w Pogotowiu Harcerzy w Poznaniu. Po wyjeździe do Warszawy mianowano go komendantem Pogotowia Harcerzy, a później Naczelnikiem Harcerzy. Był twórcą i organizatorem Szarych Szeregów. W maju 1943 roku został aresztowany w Warszawie przez specjalną, poznańską grupę Gestapo. Podczas transportu do Poznania próbował ucieczki. Został ujęty i uwięziony.

Opracowanie i zdjęcia: hm. G.Maciejewski

 

zapraszamy do galerii