Złożenie ziemi z KL Gross Rosen

Poznań 25 września 2010 roku

 

 

25 września w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu Św. Wojciecha w Poznaniu złożona została urna z ziemią z KL Gross Rosen, miejsca śmierci hm. Floriana Marciniaka – Pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11 mszą świętą w Kościele pw. św. Wojciecha.

Podczas mszy homilię wygłosił kapelan Chorągwi Wielkopolskiej ks. hm. Paweł Kujawa. Po mszy podczas apelu sylwetkę hm. Floriana Marciniaka przybliżył Przewodniczący Kręgu Szarych Szeregów phm. Kazimierz Kwiatkowski.

Następnie w asyście Drużyny Reprezentacyjnej Chorągwi Wielkopolskiej, Księży, Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP i Komendanta Chorągwi Harcerzy ZHR urnę złożono w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan. Harcerze w wazonach przed urną umieścili białe róże.

W uroczystości uczestniczyli harcerze Chorągwi Harcerskiej ZHR, Drużyna Reprezentacyjna Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, członkowie Kręgu Szarych Szeregów oraz reprezentacje hufców Poznań – Rejon, Gniezno oraz Kościan.

 

Ziemia z miejsca śmierci hm. Marciniaka będąca jego symbolicznymi prochami została pobrana z KL Gross Rossen 8 maja 2010 przez wielkopolskich seniorów, członków Kręgu Szarych Szeregów oraz reprezentantów hufców Poznań – Rejon, Gniezno oraz Kościan.

 

 

zapraszamy do galerii

zdjęcia hm. G.Maciejewski