.

 

 

Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

11 grudnia 2010

 

 

 

 W sobotę, 11 grudnia w Auli Wydziału Historycznego UAM obradował Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej ZHP/
W Zjeździe uczestniczyli członkowie władz naczelnych ZHP
hm. Rafał Socha – wiceprzewodniczący ZHP
hm. Janina Nowaczyk – wiceprzewodnicząca Naczelnego Sądu Harcerskiego
hm. Zbigniew Standar – wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej
hm. Gabriela Jaskulska – członkini Rady Naczelnej
phm. Piotr Paterek – członek Rady Naczelnej
phm. Andrzej Walusiak – członek Rady Naczelnej
hm. Lucjan Brudziński – Skarbnik ZHP

Podczas części roboczej wybrano Prezydium Zjazdu w składzie: hm. Rafał M. Socha- przewodniczący oraz wiceprzewodniczących: hm. Magdalena Drótkowska, hm. Beata Owczarzak, phm. Michał Kałużny , phm. Maciej Stelmachowski.
Wybrano również:
 Komisję Wyborczą w składzie: przewodniczący hm. Wojciech Jędrzejczak, hm. Ewa Chojnowska oraz hm. Franciszek Pyziak. 
Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: hm. Victoria Kamasa hm. Katarzyna Stryła, phm. Andrzej Walusiak,

 

 
zdjęcia: hm. J.Wolski

W części oficjalnej sprawozdania z działalności w ostatniej kadencji przedstawili:
Komendant Chorągwi hm. Jarosław Rura,
Przewodniczący Rady Chorągwi hm. Zbigniew Pilarczyk,
Przewodniczący Sądu harcerskiego hm. Grzegorz Owczarzak,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej hm. Stefan Jerynkicz.

Po dyskusji Zjazd przyjął sprawozdania i udzielił absolutorium Komendzie Chorągwi.


Zjazd wybrał władze Chorągwi na kadencję 2011 – 2014

KOMENDA CHORĄGWI:

 • hm. Jarosław Rura  - komendant
 • hm. Wieńczysław Celer – zastępca komendanta, skarbnik
 • hm. Janusz Wolski – zastępca komendanta
 • hm. Tomasz Kujaczyński – członek komendy

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 • hm. Stefan Jerynkicz – przewodniczący
 • hm. Zygmunt Reszel – zastępca przewodniczącego
 • hm. Jacek Kołodziej – zastępca przewodniczącego
 • phm. Piotr Paterek – sekretarz
 • hm. Jacek Drzewiecki
 • hm. Ryszard Duda
 • hm. Agnieszka Gierłowska
 • hm. Andrzej Przybyła

 

SĄD HARCERSKI:

 • hm. Grzegorz Owczarzak – przewodniczący
 • hm. Jan Barwicki
 • hm. Jadwiga Chalasz
 • hm. Jarosław Graczyk
 • hm. Maria Lasecka
 • hm. Jerzy Malicki
 • hm. Barbara Paszkiewicz
 • hm. Krzysztof Piotrowski
 • hm. Franciszek Pyziak
 • hm. Dorota Schwarz-Wolska

 

RADA CHORĄGWI:

 • hm. Grzegorz Olejniczak – przewodniczący
 • hm. Maria Bąk
 • hm. Lidia Drzewiecka
 • hm. Marek Jasianek
 • phm. Joanna Maternik
 • hm. Beata Owczarzak
 • hm. Marek Piegat
 • hm. Wiesława Klimowicz
 • hm. Przemysław Nitschke

 

 

 

 

 

Komendant Chorągwi
hm. Jarosław Rura

 

 

Przewodniczący
Chorągwianego
Sądu Harcerskiego
hm. Grzegorz Owczarzak

 

 

Przewodniczący
Chorągwianej
Komisji Rewizyjnej
hm. Stefan Jerynkicz

 

 

Przewodniczący
Rady Chorągwi
hm. Grzegorz Olejniczak

 

zapraszamy do galerii

zdjęcia: hm. J.Wolski