100. urodziny hm. Wilhelma Rup

Poznań 12 września 2010 roku

 

 

 

12 września o godz. 12 w Kaplicy Zakonu Sióstr Salezjanek w Poznaniu, przy ul. Zakręt 13 odbyła się uroczystość 100. rocznicy urodzin hm. Wilhelma Rup urodzonego 12 września 1910 roku w Zarównie.

 

Jubileusz rozpoczęto mszą świętą w Kaplicy Sióstr Salezjanek w Poznaniu.
Wprowadzenie sztandaru harcerskiego przez phm Karolina Okuniewska, dh Alicję Trzmiel, dh Mariana Kujawę i dh Beatę Kujawę nadało uroczystości szczególnego charakteru.

Przed otrzymaniem błogosławieństwa nastąpiło złożenie życzeń jubilatowi. Jako pierwszy życzenia złożył Komendant Chorągwi Wielkopolskiej hm Jarosłąw Rura.

List gratulacyjny od Burmistrza Miasta i Gminy Września Tomasza Kałużnego przeczytał z-ca Burmistrza Waldemar Grześkowiak. Od siebie przekazał również życzenia zdrowia i mocno podkreśłił osobistą radość i zadowolenie z poznania dh komendanta w maju 2007 roku na uroczystościach z okazji 90-lecia powstania harcerstwa na ziemi wrzesińskiej.

W imieniu wrzesińskich pokoleń harcerskich życzenia złożyli: dh Marian Kujawa, dh hm Łucja Orsztynowicz, dh hm Irena Lisiak, phm Karolina Okuniewska. Życząc zdrowia na dalsze dni życia, pogody ducha, harcerskiego optymizmu wspomniano również i podziękowano za lata pracy harcerskiej komendanta w latach powojennych i po reaktywowaniu harcerstwa w 1956 roku. Zapewniono, że harcerstwo na ziemi wrzesińskiej było, jest i będzie, a jego historia i tradycje przekazywana jest kolejnym pokoleniom.

 

 

Hm. Wilhelm Rup złożył zobowiązanie instruktorskie i otrzymał stopień przewodnika w roku 1931. W roku 1938 uzyskał stopień podharcmistrza. W czasie swojej działalności harcerskiej dwukrotnie uczestniczył w szkoleniach organizowanych w Górkach przez hm. Aleksandra Kamińskiego, był również Komendantem Hufca Harcerzy w Krzemieńcu. We wrześniu 1939 prowadził akcje łączników- gońców w czasie przebywania w Krzemieńcu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie wojny był członkiem Armii Krajowej, żołnierzem Wojska Polskiego.

Po wojnie w latach 1946/1947 oraz 1956-1961 był Komendantem Hufca ZHP we Wrześni. W roku 1958 Rozkazem GKH L. 10/58 zostaje mianowany harcmistrzem.

Hm. Wilhelm Rup został oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w roku 1978, rok później otrzymał Odznakę Honorową Miasta Poznania. Jako aktywny działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego otrzymał w 1968 roku Złotą Odznakę ZNP.

Hm. Wilhelm Rup w ciągu wieloletniej działalności harcerskiej własnym przykładem świadczył o harcerskich ideałach. W dalszym ciągu utrzymuje bliskie kontakty z kręgami seniorek i seniorów
we Wrześni.

 

zapraszamy do galerii

zdjęcia hm. G.Maciejewski, hm. J.Wolski