.

 

Dzień Myśli Braterskiej - Inauguracja obchodów 100-lecia harcerstwa

Warszawa 21 lutego 2010 roku

 

 

 

 

21 lutego grupa drużynowych z Wielkopolski, delegacja z 100 PDH oraz członkowie Manufaktury Piosenki Harcerskiej z Koła uczestniczyli w Warszawie w spotkaniu z okazji Dnia Myśli Braterskiej oraz w uroczystości inauguracji 100-lecia harcerstwa. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.  W trakcie mszy poświęcono tablicę bł. phm. Wincentego Frelichowskiego, patrona polskich harcerzy, więźnia obozów koncentracyjnych, beatyfikowanego przez Jana Pawła II
w 1999 r

 

Po mszy wszyscy drużynowi, podzieleni na patrole, udali się na krótką grę miejską, odwiedzając opisane w książeczkach patrolowych miejsca i rozwiązując zagadki związane z harcerskim braterstwem. Nie zabrakło pomnika „Małego powstańca” oraz pomnika Mikołaja Kopernika.

Zakończenie nastąpiło w  Muzeum Wojska Polskiego, w którym uroczystość rozpoczęła się wręczeniem laski skautowej - honorowego wyróżnienia „Niezawodnemu Przyjacielowi” marszałkowi Sejmu RP Bronisławowi Komorowskiemu

 

 

Przewodniczący ZHP hm. Adam Massalski zwrócił uwagę na szczególną rolę drużynowego jako najważniejszego funkcyjnego w organizacji. Drużynowymi byli założyciele harcerstwa, jak również przewodniczący ZHP i naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica. Następnie Bronisław Komorowski, hm. Adam Massalski i hm. Małgorzata Sinica wręczyli wyróżnienia wszystkim zgromadzonym drużynowym, zaś oprawę artystyczną zapewnił harcerski zespół „Wartaki". Po części uroczystej i zawiązaniu kręgu uczestnicy uroczystości mogli zwiedzić muzeum, a na koniec na dziedzińcu muzeum zjeść wojskowy bigos.

 

 

 

Po zakończeniu uroczystości przedstawiciele 100 PDH złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą Floriana Marciniaka w Warszawie w miejscu jego aresztowania w 66 rocznicę śmierci w obozie w Gross Rosen.

 

zapraszamy do galerii