DOKUMENTY FINANSOWE

 

 

obieg i kontrola dokumentów - prezentacja

inwentaryzacja - prezentacja

 

 arkusz spisu z natury      zbiorczy arkusz spisu z natury       protokół inwentaryzacji kasy

 

 zarządzenie spisu z natury       oświadczenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych

 oświadczenie w sprawie przekazania dowodów księgowych       protokół ujawnienia sprzętu

 zestawienie ujawnionego sprzętu     sprawozdanie z przebiegu spisu z natury    

protokół likwidacyjno-kasacyjny

umowa darowizny

umowa – zlecenie - (obowiązuje od 01 stycznia 2022)

 

 wyliczenia do umowy – (obowiązuje od 01 stycznia 2022)

budżet hufca             druki budżetowe – arkusze pomocnicze

zakładowy plan kont           ściąga do dekretowania

wniosek o zaliczkę

ewidencja miesięczna zakupów i sprzedaży VAT

polecenie wyjazdu służbowego (delegacja)

ewidencja przebiegu pojazdu

karta pracy pojazdu (dla samochodów służbowych)

 

książka finansowa do rozliczenia biwaku, szkolenia, zlotu, obozu 2021.   instrukcja do książki finansowej w programie

przyjęcie środka trwałego – druk OT

zakup sprzętu – druk 091

rozliczenie dotacji, zaliczek, zbiórek publicznych

instrukcja obsługi programu księgowego OPTIMA

protokół rozliczenia zbiórki publicznej

dowód likwidacji środka trwałego LT