foto: Zjazd Hufca ZHP Złotów 2015

 

 

 

 

ZJAZD SPRAWOZDAWCZY HUFCA 2017

 

                                                      

 

MATERIAŁY I DOKUMENTY

 

 

 

 

·         Uchwała nr 50/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r. w sprawie terminarza zjazdów sprawozdawczych hufców w roku 2017

 

 

  • dokumenty na zjazd sprawozdawczy:

·         wzory dokumentów

o    wzór uchwały komendy hufca zwołującej zjazd sprawozdawczy

o    wzór rozkazu z ogłoszeniem uchwały o zwołaniu Zjazdu Sprawozdawczego i listą członków ZHP posiadających czynne prawo wyborcze