.

XLII ZJAZD ZHP

 

 

ZBIÓRKI WYBORCZE W CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

 

 

·       zadania hufca – gospodarza zbiórki wyborczej

 

·       zadania pełnomocnika Komendanta Chorągwi na zbiórkę wyborczą

 

 

·       Uchwała nr  87 /XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie określenia liczby delegatów na XLII Zjazd ZHP oraz terminarza zbiórek wyborczych

 

 

·       Uchwała Nr 01/08/2021 Komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP z dnia 16.08.2021 w sprawie zwołania zbiórek wyborczych rejonów hufców

 

 

  • dokumenty na zbiórkę wyborczą:

o   wzór karty do glosowania