SĄD HARCERSKI CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

 

 

podstawowe informacje

 

Sąd Harcerski Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
wybrany przez Zjazd Chorągwi w dniu 08 listopada 2014 r. 
na kadencję lat 2014-2018

 hm. Grzegorz OWCZARZAK - przewodniczący
 hm. Anna Maria KULIKOWSKA
 hm. Jarosław GRACZYK
 hm. Maria LASECKA
 hm. Bogdan MADAJCZAK
 hm. Jerzy MALICKI
 hm. Barbara PASZKIEWICZ
 hm. Maria TRZYNA
 hm. Franciszek PYZIAK
 hm. Dorota SCHWARZ-WOLSKA

Kompetencje Sądu Harcerskiego

1.      Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz hufców, instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych, z wyłączeniem członków władz chorągwi.

2.    Sąd harcerski chorągwi jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych: przez sądy harcerskie hufców lub przez sąd harcerski chorągwi, który rozpoznawał w pierwszej instancji sprawy instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z hufców, które nie wybrały sądów harcerskich, oraz decyzji komendanta chorągwi (komendanta hufca, w którym nie wybrano sądu), w zakresie utraty członkostwa przez instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie.

 

dane teleadresowe

Statut ZHP

 

władze

Komenda Chorągwi

Rada Chorągwi

Komisja Rewizyjna Chorągwi

Sąd Harcerski Chorągwi

 

jednostki terenowe

Hufce Chorągwi Wielkopolskiej

 

dokumenty

podstawowe dokumenty

sprawozdania za ostatni rok

sprawozdania - archiwum