SĄD HARCERSKI CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

 

 

podstawowe informacje

 

Sąd Harcerski Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
wybrany przez Zjazd Chorągwi w dniu 17 listopada 2018 r. 
na kadencję lat 2018-2022

hm. Grzegorz OWCZARZAK – przewodniczący
hm. Anna Maria KULIKOWSKA
hm. Jarosław GRACZYK
hm. Maria LASECKA
hm. Bogdan MADAJCZAK
hm. Wiesława KLIMOWICZ
hm. Barbara PASZKIEWICZ
hm. Maria TRZYNA
hm. Franciszek PYZIAK

Kompetencje Sądu Harcerskiego

1.     Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz hufców, instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych, z wyłączeniem członków władz chorągwi.

2.     Sąd harcerski chorągwi jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych: przez sądy harcerskie hufców lub przez sąd harcerski chorągwi, który rozpoznawał w pierwszej instancji sprawy instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z hufców, które nie wybrały sądów harcerskich, oraz decyzji komendanta chorągwi (komendanta hufca, w którym nie wybrano sądu), w zakresie utraty członkostwa przez instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie.

Skład Sądu Harcerskiego Chorągwi w kadencji 2014 – 2018

hm. Grzegorz OWCZARZAK – przewodniczący
hm. Anna Maria KULIKOWSKA
hm. Jarosław GRACZYK
hm. Maria LASECKA
hm. Bogdan MADAJCZAK
hm. Jerzy MALICKI
hm. Barbara PASZKIEWICZ
hm. Maria TRZYNA
hm. Franciszek PYZIAK
hm. Dorota SCHWARZ-WOLSKA

Skład Sądu Harcerskiego Chorągwi w kadencji 2010 – 2014

hm. Grzegorz OWCZARZAK – przewodniczący
hm. Jan BARWICKI

hm. Jarosław GRACZYK

hm. Jadwiga CHALASZ (2010 – 2013)
hm. Maria LASECKA
hm. Bogdan MADAJCZAK (2013 – 2014)
hm. Jerzy MALICKI
hm. Barbara PASZKIEWICZ
hm. Krzysztof PIOTROWSKI
hm. Franciszek PYZIAK
hm. Dorota SCHWARZ-WOLSKA

Skład Sądu Harcerskiego Chorągwi w kadencji 2006 – 2010

hm. Grzegorz Owczarzak – przewodniczący

hm. Tomasz Kujaczyński – wiceprzewodniczący

hm. Jan Barwicki

hm. Jarosław Graczyk

hm. Maria Lasecka

hm. Krzysztof Maciejewski

hm. Jerzy Malicki

hm. Barbara Paszkiewicz

hm. Franciszek Pyziak

hm. Dorota Schwarz-Wolska

hm. Sebastian Winiecki

dane teleadresowe

Statut ZHP

 

władze

Komenda Chorągwi

Rada Chorągwi

Komisja Rewizyjna Chorągwi

Sąd Harcerski Chorągwi

 

jednostki terenowe

Hufce Chorągwi Wielkopolskiej

 

dokumenty

podstawowe dokumenty

sprawozdania za ostatni rok

sprawozdania - archiwum